Kristáykoponyák 2

 

Idézet a "Kristálykoponyák rejtélye" című könyvből:

"A maják számos más őslakos törzset "a koponya őrzőjének" tekintettek, de "az idő őrzőinek" is. Ők voltak megbízva nem csak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével, de azzal is, hogy "a napok őrzői" avagy "az idő őrzői" legyenek.

Rájuk hárult a teher, hogy a koponyákra vigyázzanak, számlálják a napokat, és a többi törzset összehívják. Az ő feladatuk volt - amivel sok ezer évvel ezelőtt bízták meg őket - a napok múlásának figyelmeztetésére, és hogy informálják róla a többi törzset, ha elérkezett az idő.

Napjaink maja időőrzői szerint, akik még mindig folytatják a régi gyakorlatot, gyorsan közeleg az idő, amikor a koponyák tudásának a világ elé kell kerülniük és felkészülniük a tudásra, az idő máris elérkezett. Ezért kell az összejövetelnek épp most megtörténnie. A találkozóra őseink próféciáinak szellemében kerül sor, összhangban az ősi naptárral, amit a maja időőrzők mindig is szentségként és titokként kezeltek."

 

"Sok ezer évvel ezelőtt, a jelenlegi kor kezdetén érkeztek ide, és hátrahagyták a kristálykoponyákat. Elhozták számunkra ezt a tudást, hogy segítsenek bennünket a nagy szükség idején, a Figyelmeztetés korában, mely a korok között jön el, egy régi és egy új világ között. A koponyák óriási tudást, bölcsességet foglalnak magukba, hogy segítségünkre legyenek most, hogy eljött az idő..."

"...Erre a tudásra a tudatalatti segítségével lehet szert tenni. A koponyák látomásokat bocsátanak ránk, akár együtt vagyunk velük, akár nem. Ezek a mentális kinyilatkoztatás erejével hatnak. Gondolkodhatsz a koponyákon a legváratlanabb pillanatokban, vagy amikor alszol, de a lelked mindenképen az űrben fog szárnyalni, és ráébredsz, hogy mi minden van odafönt. Ha megkérdezed a koponyát mindarról, amiről mestereik beszéltek, akkor holnapután eszedbe fog jutni, mit is mondott, és ezen az úton a tudás csak terebélyesedni fog. Ezért beszélünk most mi is maya emberek. (MEGJEGYZÉS: Ezért nyitottak Tibetben, ezért adják át azokat az ősi tudásokat nyugatra, amivel már mi is kapcsolatba kerülhetünk.)

Látomásokon és kozmikus víziókon keresztül tettünk szert tudásunkra. Ez olyas valami, amit nagyon kevesen értenek meg."

"De két út létezik. Ha magadért, vagy magad által naggyá akarsz válni, felhasználva ehhez a koponyákat, ugyanakkor nem akarod védelmezni a bolygót, egyszerűen mert saját céljaidra akarod kiaknázni, akkor a szellemed energiáit negatív irányba hasznosítod. A koponyák ekkor nem beszélnek hozzád, és nem tesznek naggyá. De ha hittel közeledsz, még ha az csak gondolataidban nyilvánul meg, és arra kéred a szent tudást, hogy segítsd és meggyógyítsd ezt a bolygót - és érdekel is ez a szent tudás, mely része a koponyának -, akkor minden jóra fordul, hiszen kérésed a szívedből és hitedből fakad. Senki nem lehet naggyá a koponyák által, ha csak nem a gyógyítás a célja. A koponyák csak akkor adják át tudásukat, ha a tudás Földanya javát szolgálja, és nem személyes vágyainkat.

De az idő, amikor a tudás még szélesebb körben válik elérhetővé, gyorsan közeleg. A jövendölések megmondták, hogy hamarosan beköszönt a Tizenhárom Mennyország kora. A maja próféták láthatták a Kilenc Pokol korát is. Megjósolták a sötétség nagy korát, és közel 500 éve élünk már a Könnyek Völgyében. Amikor a spanyolok megérkeztek, és a Nyugat nagy éhséggel vetette magát az arany után, sokukat megölték..."

 

Az ŐRZŐK ugyanolyan karmikus feladatot látnak el, mint a tulkú rendszer szerint a tibeti magas rangú lámák. Életről életre az a karmikus feladatuk, hogy a koponyákra hangolódva az ősi tudásokat előhozzák, és az emberiség fejletségi szintjének megfelelő tudást átadják. Sokszor ez nem is tudatos cselekedet, de a felettes énük tökéletes összhangban van a koponya akaratával.

A koponyákkal véletlenszerűen senki sem találkozhat, ha ők nem akarják, de megfelelő belső alázattal közeledve hozzájuk gondolatban bárki rájuk kapcsolódhat. Hogy melyikre? És az éppen hol van ? - NINCS JELENTŐSÉGE. A tudás, azok a képek, látomások a fontosak, amit megmutatnak.

A KOPONYA ŐRZŐK külön lélekcsalád, és több ezer életen keresztül egymás közelében élték le az életüket, segítették egymást, tanították az emberiséget, adták át az ősi tudást.

A mai világban nem lehet aktuálisabb üzenet a koponyáktól:

"Most pedig a "fekete aranyat" keresik, az olajat, a gázt és az ásványi kincseket akarják Földanyától elvenni. És megint sok a gyilkosság. Ezúttal a környezet, a folyók és a patakok szennyezésével ölnek meg minden élőlényt. Megölnek minden emberi lényt és élőlényt Földanyán; az álatokat, a rovarokat, a madarakat és a fákat"

A koponyák azért vannak itt, hogy felébresszék a tudatunkat, hogy megtanuljunk szeretni mindent. Meg van írva a naptárunkban, hogy a világ ezúttal ide fog figyelni ránk, hogy a világ meg fogja hallani Földanya szívének dobbanását.

A koponyák azt mondják, hogy tisztelnünk kell teremtőnket, és szeretnünk kell egymást..."

Egy "időőrző" elbeszélése

Az őslakos amerikai indián vének szent találkozója, melyre Guetamalában került sor. Ilyen találkozót a törzsek között már évezredek óta nem rendeztek, az utolsó több mint 5100 évvel azelőtt volt. A mayák és számos más törzs is, a koponyák őrzőjének vallja magát. De ők voltak megbízva nemcsak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével, hanem azzal is, hogy legyenek a "napok" avagy az "idők" őrzői is. Ők eme szent feladatuknak a mai napig is eleget tesznek, szigorúan őrzik a tudást, miközben generációról generációra továbbadják a feladatot. Ezt a találkozót egy maya pap, az ősi maya papok közvetlen leszármazottja hívta össze, aki jósként és sámánként élt egy távoli guetemalai faluban. A kristálykoponyák igaz történetét - s egyúttal az emberiség történetét - így mesélte el az egyik "időőrző" (Az őslakos amerikaiak között a mesélés hagyománya az eszköze annak, hogy a titkos tanításaikat egymásnak generációról generációra átadják. A cherokee-k Megcsavart Hajszálaknak nevezik ezeket az embereket, akik több mint 400 különböző néptörzs tagjait foglalják magukba az egész Észak-, Közép- és Dél Amerikából.) :

"Kezdetben 12 világ létezett az emberi élet számára. Ezek a planéták különböző napok körül keringtek, és a vének egy Osiriaconwiya nevű bolygón találkoztak. Ez a negyedik bolygó a Nagy Kutya csillagtól, a Szíriusztól számítva. Két napja és két holdja van, és itt találkoztak a vének, hogy megvitassák a "gyermekek bolygójának" helyzetét - ez az a planéta, melyet napjainkban benépesítünk. Ez Föld nagyanya. A mi nyelvünkön Eheytomának nevezzük, de a "gyermekek bolygóját" is értjük alatta, mert ez a legkevésbé fejlett az ember által belakott bolygók közül. Valójában tehát 12 planétából álló nagy család vagyunk.

A többi bolygók mindegyike vette felgyülemlett tudását, és ezt a tudást egy holografikus számítógépbe - legalábbis modern kifejezéseinkkel így tudnánk leírni - táplálta: egy kristálykoponyába. Ezek tökéletesen makulátlan kristálykoponyák voltak. A koponyáknak mozgatható volt az állkapcsa, akárcsak a mi koponyánknak, ezért gyakorta utalnak rájuk úgy, mint éneklő "koponyákra", és a teljes konfiguráció az "Osiriaconwiya Bárkája" nevet viseli. (A legjobban talán úgy érthetjük meg ezeket, ha elképzeljük azokat a számítógépeket, melyekkel napjainkban nagy mennyiségű információ is tárolhatóvá és elérhetővé válik a számunkra. Valamennyi kristálykoponya roppant mennyiségű adatot foglal magában, és ha tudjuk a módját, ehhez hozzá is férhetünk.)

Akárhogy is, kozmikus véneink fogták a Bárkát, és az emberek által benépesített  12 - általunk "szent 12" planétának vagy a "nagyanyáknak" nevezett - világ valamennyi tudását beletáplálták, majd idehozták őket, és munkálkodni kezdtek, hogy megtanítsák Föld nagyanya gyermekeit. Ezek a kozmikus vének megtalálták a módját, hogy képesek legyenek kommunikálni a "kétlábúakkal", idelent Föld nagyanyán.

És valóban ez volt a leghatásosabb és legértékesebb ajándék, amit a Föld gyermekei kaphattak, hiszen ez volt a tudás ajándéka. Ez volt a legnagyobb ajándék, mert ez volt a gyökér, melyből a fejlődés a szárba szökkenhetett; ez volt az alap, melyre minden felépülhetett.

Eredetileg tehát ez történt, és volt egy időszak, amikor óriási fejlődés ment végbe. A más bolygókról származó vének kioktatták a Föld gyermekeit, és nekik adták, amit "a szent pajzsok tanításának" hívnak.

Az öregek megtalálták a módját, hogy a Föld lakóival saját bolygójukról kommunikáljanak, két hatalmas kupola - egy vörös és egy kék - segítségével, melyek az óceán alatt helyezkedtek el. És segítették a Föld népeit, hogy felépítsenek négy nagy civilizációt: Lemuria, Mu, Mieyhun és Atlantisz civilizációit. És arra használták fel a koponyák tudását, hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre, a rejtett bölcseletek iskoláit, és titkos gyógyító szervezeteket."